Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước hoạt động từ ngày 1/1/2024

S An toàn thc phm đầu tiên ca c nước đi vào hot động t ngày 1/1/2024

Ngày 19/9, tại kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Theo nghị quyết, sở này đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024.

Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024

Như vậy, TPHCM là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM. Sở này có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TPHCM. Đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương.

Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM là một bước đột phá

Trước đó, UBND TPHCM đã trình HĐND TPHCM về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Trong đó đề xuất hiệu lực thi hành của Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM kể từ ngày 1/1/2024.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (viết tắt Ban Quản lý) kết hợp lực lượng từ 3 Sở (Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Mô hình này là một bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách của TPHCM và tình hình thực tiễn của địa phương.

Thông qua kết quả đạt được sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm (từ năm 2017 đến nay), UBND TPHCM nhận thấy đây là giai đoạn chín mùi để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân sống và làm việc tại TPHCM, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng.

Việc xây dựng một cơ quan chuyên môn nhằm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, khắc phục các bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành là hết sức cần thiết.

Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024
Đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM là cần thiết

Theo UBND TPHCM, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn, không ngừng phát triển như TPHCM.

Ngày 24/6, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2023. Trong đó tại khoản 1 Điều 9 có quy định, HĐND TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM, UBND TPHCM đề xuất hiệu lực thi hành của Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM kể từ ngày 1/1/2024.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *